Xemio neix per ajudar als pacients en tractament de càncer quan són a casa. Comencem amb el càncer de mama, perquè partim de la nostra experiència i comptem amb professionals especialistes totalment involucrats. Xemio té dues vessants: per una banda una social, generant un entorn virtual de trobada, debat, recolzament i suport, per a les pacients; i d'altra banda el desenvolupament d'una aplicació que proporcionarà informació sobre més de cent possibles efectes adversos i senzilles instruccions per identificar i actuar davant de l'aparició d'aquests. Si apareix algun efecte advers, la persona afectada o el seu entorn, podrà consultar informació directament del programa i guardar un apunt per a la visita mèdica. Aquestes dades es podran cedir de forma anònima, perquè els oncòlegs puguin utilitzar-los per fer recerca.

Els continguts de l’aplicació són realitzats o supervisats per oncòlegs. Xemio té com a objectiu acompanyar la pacient durant el període que rep medicació i reduir els seus nivells d'ansietat. Així mateix, les dades compartides -recollides de manera totalment anònima-, serviran de base per a estudis científics sobre l'expressió dels efectes secundaris entre les afectades

El càncer de mama

El càncer de mama és el tumor més freqüent en les dones occidentals:

  • S'estima, segons les últimes dades, que als països de la Unió Europea, 1 de cada 8 dones desenvoluparan un càncer de mama abans dels 75 anys.
  • A Espanya es diagnostiquen 16.000 nous casos l'any.
  • S'estima que cada any moren 6.000 dones a causa del càncer de mama.
  • A mesura que augmenta l'edat augmenta el risc de patir càncer de mama.
  • El càncer de mama afecta principalment a dones, encara que també pot donar-se en un petit percentatge d'homes.